Sunday, 6 September 2015

CATATAN HARIAN

Dear,
dinten Minggu ieu, abdi ngajadwalkeun ngerjakeun tugas sakola, jam 6 abdi atos ngerjakeun tugas, lantaran isuk teh waktos nu masih seger pikeun mikir.
tapi aya weh pikakeuheuleun teh, abdi ngarasa jadi budak nu pangbangorna, mandi oge mani dicarekan ku pun ibu :D padahal abdi teh hoyong salse heula, mumpung masih pere keneh.
tapi, abdi teh eling, da abdi teh ulah salse wae, masih seueur pagawean nu kedah dikerjakeun, abdi teh kedah milari elmu atawa ngaji, kedah ngabantun pun ibu, kedah ngerjakeun tugas, diajar,  jsb.
abdi oge ngarasakeun yen kaseueuran salse teh malah midamel mastaka lieur. mantakna, kakedulan teh kedah dipiceun anggang.
abdi teh kedah ngalawan kakedulan, lantaran kedul teh ngan midamel kagagalan,sabalikna kagetolan teh bakal midamel kasuksesan.

No comments: