Saturday, 12 September 2015

CATATAN HARIAN

Dear,
Poe ieu, di sakola aya psikotest kirang langkung tabuh 8 nepi ka tabuh 11.30. Abdi rengse ngisi pang akhirna. Waktos ngisi form kepribadian, abdi teu ngupingkeun kumaha cara ngetangna, lantaran abdi teh nuju ngisi lembaran nu lian. Abdi mani ngarasa budak nu pang bodona. Padahal wajar weh lamun lila, da soal na langkung ti 200 soal. Tapi abdi teh mani bingung waktos ngetang form nu akhir na, lantaran abdi teu merhatikeun. Wkwk *jangandicontohya*.
Saatos psikotest, abdi cap 3 jari di SMP, ka SMP abdi mani bungah lantaran patepang deui sareng rerencangan nu deukeut pisan. Abdi patepang sareng Nanda, nisa, nobi, erika. Ka nanda anyar patepang deui, abdi teras meluk bari mewek, ngarasa kangen teras sareng meluk teh tiasa ngobatan kangen eta. Abdi oge janten tenang lantaran abdi ngarasa aya sasuatu nu ngaganjel nu teu tiasa abdi caritakeun, janten pelukan sareng mewek eta teh tiasa nyalurkeun emosi.

No comments: