Friday, 4 September 2015

(CATATAN HARIAN)

Dear,
Dinten ieu teh pere sakola, abdi hoyong ngagunakeun waktos pikeun ngerjakeun tugas. Ayeuna, abdi ngarasakeun heurasna jadi budak SMA. Sumping ka sakola jam ± 7, mulih jam ± 15.00. Kadang aya kagiatan  nepi ka jam ± 17.00. Nepi di bumi kirang langkung jam 18.00. Nyampe di bumi, langsung ngalakonan kagiatan sapertos sholat, ngerjakeun tugas. Kadang abdi ngerjakeun tugas nepi ka kulem, lantaran kacapean. Akhirna, tugasna teh teu acan rengse, ngerjakeun deui di sakola.
Salian ngerjakeun tugas, abdi teh leuwih rea ngagunakeun waktu pikeun ngareureuhkeun diri. Tapi, angger weh tugas teh kudu dikerjakeun. Lantaran waktosna digunakeun leuwih ngerjrea ku ngerjakeun tugas, waktos pikeun ngabantu pun ibu oge janten ngurangan.

No comments: