Monday, 14 September 2015

Biografi Basa Sunda

                              Pun Bapa
Wasta pun bapa Hedi Priatman. Sok diluadi Edi, Adi atawa kubil. Babar di Bogor, 28 Februari 1960. Pun bapa nyaeta murangkalih ka lima tina tujuh duduluran. Anjeunna kakara kuliah di Universitas Islam Nusantara fakultas hukum tapi teu nepi ka tamat. Riwayat sakolana nyaeta SD Polisi 4 Bogor, SMP 2 Bogor, SMA Guna Dharma Bandung.
Hobi pun bapa nyaeta maen gitar sareng nembang. Kakara oge manggung sareng rerencanganna ngabentuk band dina acara reunian SMP.
Pun bapa kakara gawe di parusahaan baraya nyaeta CV Cahaya Utama, tapi parusahaanna teh atos teu aya deui. Pun bapa tiasa disebat multitalent, anjeunna tiasa sagala rupa pagawean, kaahlian utamana teh listrik.
Pun bapa tos wangsul ka sisi Illahi. Kirang langkung atos tilu taun pun bapa ninggalkeun dunya. 

No comments: