Sunday, 13 September 2015

Biografi Basa Sunda

                                                     Hanna Septiani
Hanna septiani, sok diluadi hanna. Babar di Bogor, 5 September 2000. Anjeunnna murangkalih nu kahiji tina tilu baraya. Gaduh dua rai, istri sareng pameget. Rai nu istri wastana Dini, yuswa na 8 taun. Rai nu pameget ngagaduhkeun yuswa 4 taun.  Ayeuna Hanna sakola di salah sahiji SMK di Bogor.
Hanna ngagaduhkeun hobi 'denger musik', nu midamel hate halus, sareng ningkatkeun pagawean otak. 
Hanna ngagaduhkeun cita cita janten pangusaha sukses. Hanna nu tadina pasif tina kagiatan kagiatan sakola, ayeuna janten anggota OSIS sareng Rohis.
Hanna ngarobah dirina janten langkung muslimah saleresna.

No comments: