Wednesday, 26 August 2015

(PANGALAMAN PRIBADI) Ameng ka Taman Topi

     Harita teh abdi masih kelas 7 SMP. Di kelas 7 eta teh, abdi mindeng ngariung sareng rerencangan. Lantaran unggal dinten patepang wae, laun-laun abdi sareng rerencangan teh nepi ka deukeut.
     Dina hiji mangsa, mulih ti sakola, abdi sareng rerencangan teh kempel pikeun ngomongkeun tempat anu tiasa jadi tempat ameng sareng ngariung. Akhirna, lantaran Taman Topi teh tempatna rada deukeut tina SMP, abdi sareng rerencangan nyaba ka Taman Topi. Samemehna, abdi ka bumi rerencangan anu rada deukeut tina sakola pikeun ngaganti acukna rerencangan abdi. Lantaran abdi teu nyandak acuk ganti, abdi nginjeum jaket anjeunna.
     Saatos eta, abdi sareng rerencangan ka Taman Topi. Di Taman Topi, abdi sareng rerencangan numpak wahana outbond anu biasa ditumpak ku budak leutik. Lantaran harita teh masih bubudakan keneh, teu aya masalah numpak oge, abdi ge numpak ayunan gagantian duduaan, numpak wahana lainna nu aya di Taman Topi. Atos kitu, abdi sareng rerencangan ameng weh pikeun conggahkeun hiji jeung nu lainna, kami poto babarengan.
     Saaatos nyugemakeun di Taman Topi, abdi sareng rerencangan mulih ka bumi sewang-sewangan.

No comments: